สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ข่าวภายใน/เอกสารดาวน์โหลด

# หัวข้อ กลุ่มงาน/ฝ่าย วันที่โพสต์ เปิดอ่าน
1 แนวปฏิบัติด้าน Cyber Security สสจ.สงขลา กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล 26/06/2567
2 แบบฟอร์มใบลา อื่นๆ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 02/06/2566
เอกสารทั้งหมด
กิจกรรมสำนักงาน
ระบบงานภายนอก
Link ที่เกี่ยวข้อง